Welke mogelijkheden zijn er om de kosten van de notaris voor het afsluiten van de afkoop van de erfpacht te minimaliseren. De Laagbouw is hier achteraangegaan. Lees hieronder wat hiervan de resultaten zijn.

Update 24 juli 2018

In de raadscommissie Ruimtelijke ordening is de vertraging van het uitbrengen van offertes voor eeuwigdurende erfpacht besproken. De huidige wethouder gaf aan dat de materie taai en complex is. Er zaten fouten in het systeem die door de gemeente zelf zijn ontdekt. Hierdoor en door het grote aantal aanvragen wordt daarom nog niet dat tempo gehaald dat wenselijk is. Bij al uitgebrachte offertes bleek de 10% korting niet verwerkt te zijn. Dit wordt achteraf alsnog automatisch hersteld. Ook speelt er nog iets met de Belastingdienst waarop Amsterdam geen invloed heeft; zie artikel Juridische en fiscale kwesties bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht.
NB. Bijzonderheden over die 10% leest u in een nieuwsbrief van de gemeente. Vooral als u al een aanbieding heeft gehad is het lezen van deze brief van belang.

Een element bij de afkoop is de Buurtstraatquota (BSQ). Deze is voor de wensgezinswoningen in Holendrecht-Oost in 2018 behoorlijk omhoog gegaan. Voor eengezinswoningen Maldenhof van 7 naar 15, Mijehof van 6 naar 17 en Mijndenhof van 6 naar 18. Voor meergezinswoningen is de BSQ gelijk gebleven op 5.

In de brief van College van BMW naar de gemeenteraad 17 april 2018 staat echter: "Voor het overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht worden tot 1januari 2020 de buurtstraatquote 2017 en de-WOZ waarde met peildatum 2014/ 2015 gebruikt."

De Laagbouw heeft geprobeerd om korting te krijgen op de notariskosten voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Helaas is dat niet gelukt. Notarissen blijken slecht bereikbaar, bellen niet terug of hebben alleen een telefoondienst die verder geen actie kan ondernemen. Uit het contact dat er wel is geweest, blijkt dat vele vve’s en bewonersverenigingen soortgelijke acties hebben ondernomen. Kennelijk zijn de portefeuilles zodanig gevuld dat kortingen op de tarieven niet aan de orde zijn.
Wat moet de notaris doen:
1. Opstellen akte uitgifte erfpacht
2. Onderzoek doen bij het kadaster (recherchekosten)
3. Controle van de identiteitspapieren
4. Inschrijven van de akte bij het kadaster
Voor de notariskosten bij de reguliere kantoren wordt tussen de € 950 en € 1.000 gevraagd. Het blijkt dat niet alle kantoren nog ruimte hebben voor nieuwe klanten.
Een andere mogelijkheid is de DoeHetZelf-notaris (www.erfpachtnotarisamsterdam.nl). Die rekent bedragen vanaf € 575. Afhankelijk of u alle gevraagde gegevens zelf beschikbaar heeft, kan het bedrag wat hoger uitvallen. Dit bedrag is alleen voor het afhandelen van de overstap erfpacht. Als u ook een aanpassing van de hypotheekakte wilt, dan loopt het vanafbedrag op naar € 1.200.
Voor Amsterdam werkt DoeHetZelf-notaris samen met LB Notariaat & Mediation, zie adres hieronder. Met LB Notariaat & Mediation Hans Brevroord contact gehad. Een korting op de (lage) bedragen is niet mogelijk. Een offerte is, na dit telefoontje met de notaris, binnen het uur per mail gestuurd. Enkele leden van de Laagbouw hebben goede ervaringen met deze notaris. LB Notariaat & Mediation, Stadionweg 88, 1077 SR Amsterdam, T 020 711 09 56, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., I www.notarisinamsterdamzuid.nl


Update 23 februari 2018
De gemeente heeft zoveel aanvragen ontvangen dat het nog geruime tijd kan duren voordat alle aanvragen in behandeling zijn genomen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Heeft u al aangegeven om samen met andere leden van De Laagbouw de notaris te regelen met hopelijk een goede korting? Wilt u dit ook, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website van onze vereniging. Twee leden van het bestuur zijn druk met de afkoop rondom de erfpacht bezig. We kunnen op dit moment nog niets concreets zeggen m.b.t. de notarissen. Zodra we hier meer over weten, zullen we dit met u communiceren.


Beste leden,
Het bestuur van de Laagbouw wil inventariseren of er animo is onder de leden om gezamenlijk de erfpacht af te kopen.
Wij willen op zoek gaan naar een notaris die korting geeft indien er meerdere mensen tegelijk de erfpachtakte laten passeren.
Indien u hiervoor interesse heeft en lid bent, meldt u zich dan bij ons aan.
Geef uw e-mailadres aan ons door en vraag ook aan uw buren of zij interesse hebben. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken met in het tekstveld dat het om het gezamenlijk passeren van de erfpachtakte gaat.
Bent u nog geen lid en heeft u wel interesse, meldt u dan aan als lid en u kan mee doen met deze actie.
Zodra wij meer informatie hebben, krijgt u bericht van ons en zetten wij het op de website.
Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Laagbouw
N.B. van de webmaster. Als u het afkopen van de erfpacht heeft aangevraagd kan het nog weken / maanden duren. Je ontvangt van de gemeente een e-mail wanneer je weer in het Overstapportaal verder kunt.