Samen naar een schonere, mooiere wereld met Energiecoöperatie Zuiderlicht.
Uitlaatgassen en de uitstoot van industrie en onze eigen woningen zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling in de regio Amsterdam. Onze kinderen hebben daardoor minder longinhoud dan kinderen buiten de metropool. Dat is moeilijk te verkroppen, vooral omdat dat niet nodig is. Omdat het al lang anders kan. We moeten het alleen nog wel doen. Maar hoe? Vanuit je eigen luie stoel kan je vandaag nog jouw bijdrage leveren aan een een schonere wereld: door via Zuiderlicht 100% groene energie op te wekken of af te nemen. Samen vormen we een beweging die niet uitgaat van de beperkingen, maar van de oneindige mogelijkheden, innovatieve technieken, de veelzijdigheid van de regio Amsterdam en de creativiteit van de mensen die er wonen en werken.

Op je eigen dak energie opwekken is lang niet voor iedereen haalbaar. Dat hoeft ook niet, want er zijn daken genoeg: grote daken, van scholen, bedrijven, verenigingen of wooncomplexen die we kunnen benutten om samen energie op te wekken.
Het lidmaatschap van Zuiderlicht kost maar één euro. We zijn blij met elk extra lid. Met meer leden kunnen we meer projecten realiseren. Je lidmaatschap geeft je het recht om - wanneer je dat wiLidmaatschap en lenenl - mee te investeren, in nieuwe projecten die we samen realiseren.

Actuele project in Gaasperdam juli 2018: Basisschool Het Gein