Artikelindex

Rijkswaterstaat legt op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) extra rijstroken en een tunnel aan. Dit project maakt deel uit van de uitbreiding van het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hiermee bereiken we:
- een betere bereikbaarheid van deze economisch belangrijke regio
- een vlottere doorstroming van het verkeer
- kortere en betrouwbare reistijden

Bron van informatie: website Rijkswaterstaat  en het bezoekerscentrum van RWS

Planning

  • 2014: voorbereidende werkzaamheden (verleggen kabels en leidingen)
  • 2015: start werkzaamheden
  • 2020: werkzaamheden gereed

A9 gaasperdammertunnel Tunnelmond 430 tcm174-338031
Impressie A9 Gaasperdammertunnel