Voordat in 2015 met de aanleg van de tunnel wordt begonnen, moeten alle leidingen onder de A9 dieper komen te liggen dan de heipalen voor de nieuwe A9. Hier met foto's een impressie. Bij de foto's staat een toelichting.

De bomen die weg moesten
Voor deze werkzaamheden moesten helaas bomen worden gekapt. Maar er komen nieuwe terug.

 • 01 2008-05-12
 • 02 2014-03-02
 • 03 2014-03-08
 • 04 2014-03-08
 • 05 2014-03-03
 • 06 2014-03-03
 • 07 2014-03-08
 • 08 2014-03-03
 • 09 2008-05-06
 • 10 2014-03-08
 • 11 2014-03-09
 • 2014-03-06 001 namen bij herbeplanting bomen

De afzettingen en doorgangen
Er was wat overlast bij de voorbereidingen maar die werd zo klein mogelijk gehouden.

 • 2014-06-01 412
 • 2014-06-13 002
 • 2014-06-22 084
 • 2014-07-04 101
 • 2014-07-15 140
 • 2014-07-23 118

De leidingen onder de toekomstig tunnel
Totaal 30 leidingen werden via vijf boringen onder de A9 doorgetrokken.

 • 2014-07-04 096
 • 2014-07-04 097
 • 2014-07-04 098
 • 2014-07-11 116
 • 2014-07-11 117
 • 2014-07-11 119
 • 2014-07-11 122
 • 2014-07-11 133
 • 2014-07-15 135
 • 2014-07-15 137
 • 2014-07-22 173
 • 2014-07-25 179

De boortechniek
De techniek van het boren wordt de "sleufloze" techniek genoemd. Dit als alternatief voor open ontgravingen. Via de zogenaamde Horizontal Directional Drilling (HDD) methode worden kabels aangelegd. Dit gaat in drie fasen. De eerste fase heet pilotboring: een boorkop maakt met behulp van een drilling rig en boorvloeistof onder hoge druk een boorgat. De boorvloeistof dient als smeermiddel, steunvloeistof en afvoermechanisme voor losgeboorde grond. In de tweede fase begint men met de ruimoperatie; met behulp van een ruimer maakt men het boorgat groter, tot de gewenste diameter. Tot slot wordt de leiding het boorgat in getrokken. Deze laatste fase heet de intrekoperatie.

 • 2014-07-04 104
 • 2014-07-18 146
 • 2014-07-18 148
 • 2014-07-18 152
 • 2014-07-20 163
 • kabels en leidingen