Wij krijgen kippen, Focus: Het oog is 'de spiegel van de ziel'. Met Focus willen met name de 'spiegel' benadrukken. Het is lastig om als mens in de spiegel te kijken, echt in de spiegel te kijken en daarmee ook in je ziel te kijken. Reflectie, zelfreflectie zijn altijd lastig en soms pijnlijke processen. Processen waar we, qua noodzaak, liever niet aan willen toegeven. Het is pijnlijk om kritisch te zijn op jezelf. Om voor jezelf te beoordelen of je idealen en toekomstbeelden nog wel van jou zijn en of je niet gevallen bent voor iets anders, de gewoonte of het gemak. Focus gaat letterlijk over het openen of sluiten van een oog. Het stelt de vraag: wat willen we zien? Wat zien we? Handelen begint bij zien, en om te kunnen zien moet je je ogen openen. Anders dromen we verder in een zogenaamde veilige maar in wezen duistere wereld. Het 'Eitje' is een onderdeel van Wij Krijgen Kippen, een project waarmee inwoners, bedrijven, ambtenaren en andere organisaties samen werken aan de productie van schone, met lokale opgewekte, energie. www.wijkrijgenkippen.nl.
Voor een andere presentatie klik hier.

  • 2012-03-18 907 het ei
  • 2012-03-18 982 het ei
  • 2012-03-18 983 het ei
  • 2012-03-18 984 het ei
  • 2012-03-18 986 het ei
  • 2012-03-18 987 het ei
  • 2012-03-18 988 het ei