Routekaart Klimaatneutraal: Draagvlak Energietransitie

Tijdens de ALV d.d. 30-06-2022 kwam de vraag over ondersteuning van onze vereniging voor de energie transitie. Tevens werd verteld dat de gemeente een routekaart op de website heeft.
Wilt u weten wat deze route inhoud, kijk dan hier.

Inleiding verduurzaming

Via dit thema worden onze buurtbewoners geïnformeerd en gestimuleerd om elkaar te helpen door het uitwisselen van ideeën en ervaringen. De aandacht wordt met name gericht op energiebesparingen en het meer duurzaam en slim omgaan met onze afvalstromen.
Onderwerpen zijn onder andere het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van woningen en het hergebruik van biologisch afval.
Het streven in Amsterdam is ook zoveel mogelijk aardgasvrij te worden. Daar kunnen wij een steentje aan bijdragen.
Veel tips en welke subsidiemogelijkheden er zijn staan op de website van Milieu Centraal. Bijvoorbeeld, is het zinvol om spouwmuurisolatie / gevelisolatie toe te passen bij onze woningen? Zij geven een "Advies op maat". Milieu Centraal is een bedrijfsonafhankelijke organisatie die voor twee derde door de overheid wordt gefinancierd.

Heeft u informatie, suggesties of ideeën laat het weten. Via de website kunnen die dan met elkaar worden gedeeld.

De Groene HUB Gaasperdam

In dit deel van de website wordt een deel van de initiatieven van Anne Stijkel uit Maldenhof beschreven. Anne wil op een sociale manier haar omgeving in Gaasperdam verbeteren door mee te helpen om een duurzame circulaire leefomgeving te bevorderen met gelijke kansen voor alle bewoners.
De Groene Hub is sinds december 2019 haar uitvalsbasis.
Niet alle initiatieven van Anne zijn succesvol, zoals het benutten van de restwarmte uit het AMC en de diverse datacentra via een warmtenet. Maar deze initiatieven stimuleren wel om door te gaan met experimenteren. Er wordt daarbij veel kennis opgedaan die Gaasperdam en haar bewoners verder kan helpen.

De Groene Hub bevindt zich in de voormalige Lotusschool, achter bij de winkelstrip van Holendrecht. Het is een schoolgebouw met 4 klassen en een gymzaaltje.

Anne Stijkel ‘Buurtburgemeester voor Duurzame Energie’ [30 maart 2014]
Anne Stijkel

Organisatie NUDGE heeft in het najaar van 2011 mensen opgeroepen om in hun wijk hun kop boven het maaiveld uit te steken als je meer met duurzame energie wil. Mensen die dat doen noemen zij: buurtburgemeesters. Nou ben ik daar al jaren mee bezig, dus dat was voor mij niet een al te grote moeite. En wat is er leuker dan je buren aan te steken met iets leuks? In september 2011 ben ik aan de gang gegaan met mijn buren, en de panelen die her en der weer verschijnen, met name op Maldenhof, liegen er niet om. Besmettelijk! Ik word er zelf bijna jaloers van. Kijk maar eens 4 huizen bij mij vandaan: 14 panelen; en daarnaast komen er nog eens 7), want ik heb 4 van die ouwetjes, en die gooi je er natuurlijk niet af! Er kan nog meer. Daarom hou ik met enige regelmaat bijeenkomsten voor buren die ook interesse hebben in energie opwekken en/of besparen. Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar anne.stijkel-at-cocereatie-punt-nl.

Zie ook onderstaand artikel in de stadsdeelkrant.

Samen naar een schonere, mooiere wereld met Energiecoöperatie Zuiderlicht.
Uitlaatgassen en de uitstoot van industrie en onze eigen woningen zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling in de regio Amsterdam. Onze kinderen hebben daardoor minder longinhoud dan kinderen buiten de metropool. Dat is moeilijk te verkroppen, vooral omdat dat niet nodig is. Omdat het al lang anders kan. We moeten het alleen nog wel doen. Maar hoe? Vanuit je eigen luie stoel kan je vandaag nog jouw bijdrage leveren aan een een schonere wereld: door via Zuiderlicht 100% groene energie op te wekken of af te nemen. Samen vormen we een beweging die niet uitgaat van de beperkingen, maar van de oneindige mogelijkheden, innovatieve technieken, de veelzijdigheid van de regio Amsterdam en de creativiteit van de mensen die er wonen en werken.

Op je eigen dak energie opwekken is lang niet voor iedereen haalbaar. Dat hoeft ook niet, want er zijn daken genoeg: grote daken, van scholen, bedrijven, verenigingen of wooncomplexen die we kunnen benutten om samen energie op te wekken.
Het lidmaatschap van Zuiderlicht kost maar één euro. We zijn blij met elk extra lid. Met meer leden kunnen we meer projecten realiseren. Je lidmaatschap geeft je het recht om - wanneer je dat wiLidmaatschap en lenenl - mee te investeren, in nieuwe projecten die we samen realiseren.

Actuele project in Gaasperdam juli 2018: Basisschool Het Gein

Zonnepanelen
Op de daken van Holendrecht-Oost komen steeds meer zonnepanelen. Alleen bij de huurwoningen loopt dit achter. Blijkbaar zien de verhuurders er nog onvoldoende brood in.

Intussen heeft Vesteda in 2023 zonnepanelen geplaats op de huurwoningen in Mijndenhof. 


Wilt u zien waar in onze woonwijk er zonnepanelen zijn geplaatst zie dan hier bij de statistieken of hier met foto's.

Energielabels

Sinds 1 januari 2008 zijn Energielabels verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen. Per 1 januari 2021 geldt een nieuw energielabel. Zie de website van de rijksoverheid. De Energie Index is de indicator van de energie prestatie van een woning of gebouw. Hoe lager de Energie Index, hoe beter. De energieprestatie van een gebouw wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. De methode is gebaseerd op de Europese CEN-normen. Dit doet een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf / organisatie (conform BRL 9500). De vakbekwaam adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase EP-online. Een goed geïsoleerde woning met een efficiënt verwarmingssysteem heeft een betere (lagere) Energie Index dan een slecht geïsoleerde woning. Energielabels zijn 10 jaar geldig.

Onze woningen in Holendrecht-Oost vallen voornamelijk in de klasse C. Er valt dus nog wat te verbeteren.

Energieklasse

Grenswaarden Energie-Index (EI)
energieprestatie woningen

 kleur van de labels

A++

kleur labels

A+

A

Kleiner of gelijk aan 1,20

B

1,21–1,40

C

1,41–1,80

D

1,81–2,10

E

2,11–2,40

F

2,41–2,70

G

Groter dan 2,70

Heeft u voor uw woning een energielabel of uw woning verbeterd waardoor u in een betere klasse bent gekomen en wilt u informatie hierover delen met uw buurtgenoten geeft dit dan door aan de webmaster.

Anne Stijkel heeft van haar woning, Maldenhof 477, een Energie Prestatie Advies laten maken. In dit rapport wordt een compleet energie-advies voor haar woning beschreven. Dit advies bestaat uit een beoordeling van de huidige staat van de woning met een advies hoe deze kan worden verbeterd.
De woning heeft het energielabel C (EI = 1,42) gekregen.
Anne heeft dit rapport aan De Laagbouw beschikbaar gesteld om op deze website te plaatsen. U kunt het *** HIER *** vinden en uw voordeel er mee doen.
Door de adviezen, enkele ramen nog van dubbel glas voorzien en nog wat kierdichtingen aan te brengen, op te volgen, kan zij op label B uitkomen.

Heeft u ook een energielabel of informatie hierover van uw woning. Laat u medebewoners hierin delen door het op deze website te plaatsen. Hiertoe kunt u de informatie naar de webmaster mailen. Zie voor adressen de rubriek "De Laagbouw".

Op de website www.nationaleenergieatlas.nl is onderstaande kaart te vinden zoals die daar in augustus 2020 zichtbaar was.
energielabels

Wilt u uw energielabel opzoeken kijk dan op: www.zoekuwenergielabel.nl.


Enkele buurtbaewoners willen hun ervaringen met u betreffende energie verbeteringsmaatregel met u delen. Zie dit onderdeel op deze website.

Heeft u ook ervaringen die u met uw buurtgenoten wil delen? De webmaster zal ze met plezier aan dit hoofdstuk toevoegen.


Maldenhof: Zonnepanelen, vloerisolatie en radiatorfolie (voorjaar 2011)

Elektriciteit
Rond 2001 zijn 4 zonnepanelen via een NUON actie aangeschaft. Kosten rond de 1.200 gulden, na aftrek van subsidie. Geschatte opbrengst 350 kWh per jaar. Op een boerderij in het midden van het land heeft deze bewoner ook nog eens voor 3.000 euro aan panelen laten leggen (verwachte opbrengst 1.000 kWh per jaar, 25 jaar lang). Die energie wordt "thuis" geleverd, oftewel de opbrengst wordt afgetrokken van de vraag in eigen huis. Ook de inbouwapparatuur in de keuken heeft grotendeels A of A+ label. En de lampen zijn vooral spaar- of LED.
Samenvattend: qua electriciteit is de behoefte dan ook nu ongeveer gedekt.
Gas
In 2008 moest ineens de CV-ketel worden vervangen. Bewoner had aan de nieuwe HR-E ketel graag een thermoboiler willen koppelen, maar dat was toen minder relevant. Kan altijd nog!
Winter 2010/2011 zijn de radiatoren met radiatorfolie beplakt (30 euro), zodat de warmte niet via de muur eruit gaat. De warmte straalt nu tenminste naar binnen!
Ook is deze winter (aluminium) thermo isolatie van Tonzon op de benedenvloer aangebracht (1.800 euro), waardoor het comfort enorm is toegenomen: geen kou optrekking vanaf de vloer.
De uitvoering hiervan is verzorgd door Adviesbureau Hennekens Amsterdam (www.AdviesAmsterdam.nl). Bewoner vond dit een fijne installateur met een goed resultaat.

Samenvattend: bewoner verwacht dat de eindafrekening gas nu ook enorm omlaag gaat.
Wat deze verbeteringen zowel qua electriciteit als qua gasverbruik allemaal voor het energielabel van deze woning betekenen wil bewoner toch eens nagaan... maar nu geeft het in ieder geval een goed gevoel!


Maldenhof: Zonnepanelen (02-2011)
Twee sets zonnepanelen (totaal piekvermogen 1260 Wp) van Suntech met omvormer Mastervolt Soladin 600 en Plugwise opbrengst meters.
Doordat ZonneStroom een eenmansbedrijf is en deze persoon niet een echte vakman, was de uitvoering meer als dat van een beunhaas. De panelen zelf zitten wel goed op het dak.
Door samen te doen met de buren kregen wij 10% korting op de installatiekosten.
geinstalleerd: 2011-02, leverancier: ZonneStroom, tevredenheid leverancier: ontevreden
kosten: 4.250, subsidie: 750, subsidie verlener: stadsdeel Zuid-Oost Praktijkervaring: opbrengst: 1.182 kWh, periode van: 01-03-2011 tot: 31-08-2011, wel in een slechte zomer. De verwachting met de huidige gegevens is, dat in 16 jaar de investering wordt terug verdiend. Wat tegen valt is dat in beide omvormers een ventilator zit. Deze hoor je overduidelijk en is best irritant. Wellicht is plaatsen in de cv-kast beter. Omdat gekozen is voor een dubbele set heb je ook twee elektriciteitsgroepen nodig om op zolder te kunnen aansluiten
Opbrengsten van maart 2011 tm juli 2013 totaal 3.004 kWh.

  • opbrengsten zonnepanelen

Maldenhof: Vloerisolatie (12-2011)

Eerst de natte, opgeruimde zandlaag met bodemfolie afdekken.
De isolatie is hier voor de helft aangebracht.
Tussen de vloer en de kussens komt ook stilstaande lucht.
Zo ziet het er uiteindelijk uit. De kussens weerspiegelen de bodemfolie.
Ook onder het luik wordt er geisoleerd. Je moet nog wel erin kunnen.

  • 2011-10-22 1 kruipruimte
  • 2011-12-09 2 kruipruimte
  • 2011-12-16 3 kruipruimte
  • 2011-12-16 4 kruipruimte
  • 2011-12-16 5 kruipruimte

Het was nog een hele klus. Je ligt in de kruipruimte niet gemakkelijk en alles is nieuw als je het zelf doet. Ik ben er een paar weekenden mee bezig geweest. Zie verhaal bij Isoleren begane grondvloer (zelf uitgevoerd winter 2010/2011)


Mijndenhof: Isoleren begane grondvloer (zelf uitgevoerd winter 2010/2011)
Je komt niet vaak in de kruipruimte, maar als je er moet zijn blijkt het vochtig. Als je dan naar de onderkant van de vloer kijkt, zie je een laagje van misschien een halve centimeter piepschuim dat als isolatie moet dienen. Veel kan dat niet zijn. Eerder al eens vloerverwarming aangelegd op de begane grond, verdwijnt er niet te veel warmte naar de kruipruimte vraag je je af. Ook zal, door de hoge vochtigheid in de lucht van de kruipruimte, vocht door de vloer in de woning komen. Betonvloeren zijn niet vochtdicht. Alles bij elkaar ontstond het idee om de vochtige kruipruimte en de isolatie van de vloer eens aan te pakken. Zoeken op internet, vragen aan collega's, wat is een goede methode, welke isolatiewaarde is verstandig. De keuze viel op Tonzonkussens (www.tonzon.nl). Hoge isolatiewaarde (R=3,8 m2K/W), eenvoudig door het kruipluik te krijgen en een zeer milieuvriendelijk materiaal. Als oplossing voor de vochtige kruipruimte gelijk voor de Tonzon bodemfolie gekozen (voor de Tonzonkussens is een droge kruipruimte een voorwaarde).
stap 1:
Opmeten van de materialen. Op de site van Tonzon staat daar het een en ander over. Zelf ben ik eerst in de kruipruimte gaan meten. Hoe breed is de vloer aan de onderzijde (bleek 5,0 meter te zijn dus 20 cm minder dan aan de bovenzijde, dit door de balken waarop de vloer ligt) en hoe lang. Ook kijken of er leidingen of een meterput zit waar je rekening mee moet houden. Ik heb 5 banen van 1 meter werkzame breedte aangebracht. Dat past net, vooral als je met pluggen werkt. In dat geval kan je misschien beter iets bredere banen nemen (b.v. 4 banen van 1,3 meter) zodat je wat speling hebt. Hangt ook af van obstakels onder de vloer (zoals de meterput) wat een handige breedte is. De kussens zijn in voldoende breedtematen te koop.
stap 2:
De spullen bestellen. Reken op tussen de € 550 en € 600 aan materiaal voor 45 tot 50m2. tip: Wees niet te zuinig met het bestellen van tape, verstevigingsplakkers e.d., het is lastig als je wat tekort komt en zo duur is het niet. Koop ook tape voor de bodemfolie. Ik had dat niet gedaan, maar voor de afwerking rond de meterput en daar waar de waterleiding binnenkomt is tape erg handig. Als je nog geen hebt, koop een hoofdlamp, erg handig onder de vloer.
stap 3:
Aanbrengen van bodemfolie in de kruipruimte. De folie wordt op maat geleverd en is zodanig opgerold dat deze (relatief) eenvoudig is aan te brengen. In het midden van de ruimte uitrollen en naar weerskanten openvouwen. Vastzetten tegen de betonnen balken met pluggen. Werk vanuit het midden naar de hoeken dat werkt het prettigst (ervaring!). Het effect van de bodemfolie is spectaculair. Onze kruipruimte was behoorlijk vochtig. Toen de eerste keer het kruipluik langere tijd openstond, liep het water van de binnenkant van de voordeur. Toen na het aanbrengen van de bodemfolie een week later het luik weer open stond gebeurde dat niet. Ook de betonnen balken onder de vloer waren nu droog.
stap 4:
Ik heb gekozen om de folie als één rol te krijgen. Daarom eerst de banen op maat maken en voorzien van tweezijdige tape om later de kussens af te sluiten. Een handleiding wordt bijgeleverd zodat het voor iedereen die niet twee linkerhanden heeft te doen valt. Vervolgens met het materiaal en de nodige gereedschappen (boorhamer, gewone hamer, hobbymes, looplamp e.d.) de kruipruimte in. Door de bodemfolie is dat al een stuk prettiger dan de eerste keer. Let op de veiligheid, gebruik een stopcontact achter de aardlekschakelaar en dubbel geïsoleerd gereedschap (twee vierkantjes in elkaar als symbooltje of kijk naar de stekker van de boormachine, die heeft geen randaardecontact). Volg de gebruiksaanwijzing van Tonzon voor de montage. In mijn geval heb ik de kussens met pluggen vastgezet. Plakken met speciale tweezijdige tape is ook mogelijk. Het zelf aanbrengen is goed te doen als je niet al te onhandig bent. Het kost je denk ik wel twee volle dagen werk. Zelf ben ik er ruim drie dagen mee bezig geweest, maar ik moest wel eerst de kruipruimte leeg maken (opslag van dakpannen, stenen, tegeltjes, hout).