Mijehof 142

1106 HR Amsterdam Zuidoost.

                                                                                                                                                                     

Aan de leden van buurtvereniging " De Laagbouw ".

Betreft: Algemene Vergadering die op 20 mei 2021 via Zoom zal plaatsvinden

 

Geachte leden,

 

De jaarvergadering kunnen we dit jaar helaas niet “live” houden.

Dit jaar houden we de Algemene Leden Vergadering (ALV) via Zoom. U krijgt de inlogcode en password via de mail van ons, als u zich aanmeldt voor de ALV bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Uw mailadres moet dan wel bij ons bekend zijn. Het gaat dit jaar even niet anders. We moeten roeien met de riemen die we wel hebben.

Agenda:

1.           Opening.

2.           Mededelingen / ingekomen stukken

3.           a.           Verslag van de activiteiten in 2020                      bijlage 1

              b.           Financieel verslag over 2020                               bijlage 2

              c.           Verslag van de kascommissie

4.           Verkiezing van het bestuur/hoe gaan we verder             bijlage 3

5.           a.           Begroting 2021                                                      bijlage 4

              b.           Contributie 2022

              c.           Verkiezing kascommissie

 1. Verslag diverse overleggen: GOGD, met de gebiedsmakelaar en over Holendrecht
 2. IXAS/Gaasperdammertunnel/inrichting tunneldak
 3. Nieuwe webmaster
 4. Voorstel maandelijks “inloopspreekuur” via Zoom
 5. Bakken voor GFE ( groente, fruit en etensresten )
 6. Ingekomen agendapunten
 7. Rondvraag

 

 

Bijlage 1: 

Verslag activiteiten bestuur 2020:

Binnen de bewonersvereniging is momenteel één werkgroep actief en dit is de werkgroep reanimatie. Cilia Hol verzorgt sinds 2020 de reanimatiecursussen. Zij heeft de organisatie in 2020 overgenomen van Muriel Boomgaard. Helaas zijn de reanimatiecursussen in 2020 niet doorgegaan vanwege het Corona virus.

In 2020 heeft het bestuur zich beziggehouden met de volgende activiteiten:

 • innen van de contributie
 • overleg met de gemeente en het stadsdeel ( via Zoom )
 • de nieuwjaarsborrel( in januari 2020 )
 • maken en verspreiden van de flyers voor alle bewoners
 • deelname aan overleggen van IXAS over de verbreding van de Gaasperdammerweg en het inrichten van het tunneldak ( via Zoom )

De Nieuwjaarsreceptie in januari 2021 hebben we door Corona helaas niet kunnen organiseren. We hopen straks echt op betere tijden, zodat we deze activiteiten wel weer kunnen opstarten.

We hebben de leden in het nieuwe jaar wel kunnen verblijden met een reep van Tony Chocolonely, om het leed toch iets te verzachten van allerlei activiteiten die niet door konden gaan i.v.m. Corona.

Werkgroep Reanimatie:

 

De reanimatiecursussen zouden we in 2020 ook weer gehouden hebben in basisschool De Brink. Door Covid 19 is het dit jaar allemaal wat anders gelopen en hebben we de cursussen helaas niet kunnen organiseren.

De website:

We zijn in het bezit van een website. Ron Nuberg is onze webmaster ( we zijn nog op zoek naar een nieuwe webmaster ). Ons adres is www.delaagbouw.nl

Mocht u nog ideeën of suggesties horen, dan willen we dit graag van U vernemen. U kunt dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leuke foto’s en anekdotes over de wijk kunnen we ook altijd gebruiken.

Wilt U op de maillist van de vereniging, dan kunt u een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  U wordt dan op de hoogte gehouden van zaken onze wijk/buurt aangaande.

 

Bijlage 2:

 

Financieel verslag 

Schermafbeelding_2021-05-20_om_10.52.01.png

In 2020 zijn, behalve de nieuwjaarsreceptie, helaas weinig activiteiten door de buurtvereniging georganiseerd. De reden is wel bekend. 

Uitgaven zijn gedaan voor:

secretariaat     printerinkt, papier en dergelijke

verzekering     onze aansprakelijkheidsverzekering bij Allianz

ALV                  kosten voor het drukken van de flyers

website            jaarlijkse kosten

bankkosten     een zakelijke rekening kost heel wat

bestuur             een attentie voor Cor voor zijn werk als webmaster tot 2020 en voor Geertje Snijder als scheidend voorzitter

mei                    in 2020 is namens de Laagbouw geen bloemstuk bij het monument gelegd omdat er geen activiteiten werden georganiseerd i.v.m. de corona-maatregelen.

nieuwjaar         kosten voor de receptie.

 

Bijlage 3:

 

Verkiezing van het bestuur:

 

Het bestuur dat op 15 april 2020 werd gekozen, is als volgt samengesteld:

Ron Nuberg                              Voorzitter

Hans Brevoord                         Penningmeester/ledenadministratie.

Geertje Mollet                           Secretaris

Geertje Snijder                         Algemeen lid

Cilia Hol                                    Algemeen lid 

Janny Koridon                          Algemeen lid

Het gehele bestuur stelt zich herkiesbaar.

 

Wij zijn nog wel op zoek naar nieuwe bestuursleden!!!!!!!

Het bestuur moet uit minstens 5 leden en mag uit maximaal 9 leden bestaan.

Kandidaten kunnen zich opgeven via het formulier op de website kunt of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De contributie voor 2021:

U kunt, mocht u dat nog niet hebben gedaan, uw contributie ( € 6,00 ) voor 2021 overmaken op rekeningnummer: NL72 INGB 0004 7089 47

Heeft u de contributie voor 2020 misschien ook nog niet overgemaakt, dan kunt u nu natuurlijk de contributie voor zowel 2020 als 2021 overmaken op bovenstaand rekeningnummer.

 

Bijlage 4

Begroting voor 2021: 

Schermafbeelding_2021-05-20_om_10.53.53.png

Het ledental schommelt rond de 200. Het aantrekken van nieuwe leden lukt niet echt. De meeste posten zijn vergelijkbaar met 2020. Uitzonderingen zijn de posten 'ALV' en 'bestuur' die hoger uitvallen in 2021. Oorzaak daarvan is een Zoom-abonnement voor zowel de jaarvergadering als de bestuursvergaderingen. De kosten van dit abonnement zijn over deze twee posten verdeeld. Ook de kosten voor 'nieuwjaar' vallen hoger uit door de attentie die naar de leden is gestuurd om het vervallen van de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie te verzachten.

 

Contributie 2022:

De financiële positie van de vereniging is zodanig dat een aanpassing van de contributie niet noodzakelijk is. De contributie voor 2022 blijft dus gehandhaafd op € 6,00.