Notulen jaarvergadering De Laagbouw van 30 - 06-2022

 1. Ron opent de vergadering. We doen even een voorstel rondje. Naast het bestuur zijn er 7 leden van de vereniging aanwezig. De vergadering was in een ruimte van I-Zone.
 2. Carla Kempers heeft zich voor deze vergadering afgemeld. Er zijn geen ingekomen stukken
 3. a) Het verslag van de activiteiten van de vereniging in 2021 wordt kort toegelicht. Er zijn geen vragen over het verslag.
  3b) Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
  3c) De kascommissie heeft de financiële jaarstukken goedgekeurd.
 4. Het gehele bestuur stelt zich herkiesbaar. Ingrid Rooze zou graag een keer een bestuursvergadering willen bijwonen. Wij laten haar na de grote vakantie weten, wanneer we een bestuursvergadering hebben. We vragen ons wel af hoe we jonge mensen wat meer bij de vereniging krijgen. We zouden evt. in het krantje van Zuidoost een stukje over de vereniging kunnen plaatsen en erin vermelden dat we op zoek zijn naar jonge mensen die bij de vereniging willen komen. We denken ook aan mensen die actief willen meedenken met ideeën voor onze wijk.
 5. a) De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd.
  5b) De contributie voor 2023 blijft € 6,00<br/p> 5c) De kascommissie voor2022 bestaat uit Jelle Wiersma, Eniet Castillion en Jan Hansen.
 6. Het GOGD heet nu weer het WOG ( Wijkoverleg Gaasperdam ). De gemeente zou graag zien, dat de besluitvorming weer meer bij de bewoners wordt gelegd. Ze moeten zich nog registeren bij de notaris.
  Marianne van Doorn is onze buurtmakelaar. Zij heeft veel contacten met de gemeente en ze fungeert als tussenpersoon tussen de verenigingen. We hebben ook doorgekregen, dat Reigersbos Noord voortaan Holendrecht Zuid gaat heten.
 7. We hebben voor Holendrecht Oost het volgende aangevraagd vanuit geld voor de buurtbudgetten: 3 AED, informatieborden bij de ingangen van Maldenhof, Mijehof en Mijndenhof, speelplaatsen voor jonge kinderen, bloembakken, een hondenspeelplaats en een grote speelplaats op het grasveld bij Anand Joti. Deze wordt ook deels betaald met gelden vanuit de gemeente.
 8. In het oude gebouw van de Lotusschool zit een vestiging van het ROC en er komt een community center voor jongeren van 12 t/m 20 jaar. Wij als vereniging kunnen ook gebruik gaan maken van een ruimte in het community center. Wij gaan kijken of we dan ook iets voor ouderen zouden kunnen gaan organiseren in deze ruimte.br /> Op 7 juli is er een informatie avond voor de bewoners die er recht tegenover wonen. Zij zijn van te voren niet op de hoogte gebracht over de plannen in het oude gebouw van de Lotusschool.
 9. Het tunneldak is overgedragen aan de gemeente. Er vindt nu geen overleg meer plaats tussen IXAS en de AGG. Er is nog wel een link tussen de AGG met de gemeente.
 10. Op ons 40 jarig jubileumfeest waren er best wel wat jonge mensen aanwezig. Het feest was niet heel druk bezocht, maar de mensen die er waren, vonden het heel gezellig.
 11. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe webmaster en we zouden meer info willen hebben die we op de website zouden kunnen plaatsen.
 12. De GFE bakken lopen goed. Je kunt zakjes bij de Groene Hub verkrijgen. De compost gaat naar de industrie.
 13. We hopen, dat we in oktober/november weer een reanimatiecursus kunnen organiseren. Dit hangt natuurlijk helemaal af, hoe het dan zit met Corona.
 14. Ingekomen agendapunten: Jan Hansen zou graag een drempel op Mijehof oneven willen hebben i.v.m. racen in de straat. Dit is iets voor de gemeente. MORA melding doen bij de gemeente.
  De heer Jonker heeft een punt over de energietransitie ingebracht. Hij vroeg zich af of het bestuur al iets heeft gehoord over de CO2 vermindering bij ons in de wijk. Wij hebben hier als bestuur nog niets over vernomen, Amstel 3 is aangesloten op het warmtenet. De Groene Hub heeft hier veel informatie over. De heer Jonker is bang, dat de gemeente met een plan zal komen. We moeten erachter zien te komen, wat de gemeente met onze wijk zou willen.
  Er zijn nu zoveel mogelijkheden. We moeten proberen het regionaal op te lossen. Ingrid Rooze stelt ook voor, dat we de krachten moeten bundelen en gemeenschappelijk dingen moeten gaan aanpakken of aanschaffen. Een collectief werkt altijd veel beter en scheelt ook vaak in de kosten.
  Op Maldenhof is er een meneer al heel ver met de energietransitie en Anne Steijkel op Maldenhof is ook al jaren heel actief bezig op dit gebied. We gaan hierover ook contact leggen met Marianne van Doorn. Na de grote vakantie gaan we voor de bewoners een vergadering over de energietransitie  beleggen. We gaan natuurlijk de mensen van de Groene Hub hierbij betrekken, want wij hebben als bestuur hier te weinig kennis van en over.
 15. Op de website gaan we nog extra vermelden hoe de bewoners een MORA ( melding openbare ruimtes Amsterdam) kunnen doen. Mensen kunnen ook 14020 bellen met een melding/klacht voor de gemeente. Mensen moeten meer dingen gaan melden, want dan wordt het sneller en eerder opgelost.

Ron bedankt na afloop iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.40.