Maart 2021
Beste bewoners van Holendrecht,
In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de projecten waar wij de afgelopen maanden aan gewerkt hebben in Holendrecht. Door corona is het momenteel niet altijd mogelijk om elkaar persoonlijk te spreken. Wij vinden dit erg jammer en proberen via deze nieuwsbrief toch met jullie in contact te blijven. Gelukkig is de afgelopen maanden ook digitaal gebleken hoe betrokken de bewoners, ondernemers en initiatiefnemers van Holendrecht zijn. In de vorige nieuwsbrief verwezen wij naar een enquête over Wonen, Werken en Leven in Holendrecht. De enquête is meer dan 300 keer ingevuld: bedankt!


Buurtstudie Holendrecht
Samen met woningcorporatie Eigen Haard, Wonam en eigenaar van het winkelcentrum Hoorne Vastgoed en onderzoeksbureaus Sabo Advies en Bureau de Hamvraag heeft de gemeente Amsterdam de afgelopen maanden verder gewerkt aan een buurtstudie. Doel van deze buurtstudie is in kaart brengen hoe de vernieuwing van het centrum van Holendrecht kan bijdragen aan de kansen, belangen en behoeftes van de bewoners.


In deze buurtstudie zijn de resultaten van eerder genoemde enquête verwerkt. Verder bestaat de studie uit een analyse van voorgaande onderzoeken en vindt u diepte-interviews met ondernemers en initiatiefnemers uit de buurt. Naar aanleiding van deze interviews hebben we een film, brochure én een serie podcasts gemaakt. Van de buurtstudie zelf wordt momenteel een publieke samenvatting gemaakt, deze is binnenkort te downloaden via onze projectpagina en zal gedeeld worden via een nieuwsbericht en de Facebookpagina van Stadsdeel Zuidoost.
Film: ondernemend Holendrecht
In Holendrecht zit bij de mensen veel kracht en passie. Eind vorig jaar is samen met een aantal bewoners hard gewerkt aan de video: Ondernemend Holendrecht (klik op deze link) om de film op Youtube te bekijken). Wij zijn ontzettend blij met het resultaat en hopelijk jullie ook.
Brochure en podcast
Behalve de film is ook een fotobrochure gemaakt van ondernemers en initiatiefnemers uit
Holendrecht, deze is als pdf bijgevoegd bij deze mail. Bij een aantal ondernemende bewoners zijn nog extra interviews door podcastmaker Kadija Kabba afgenomen. Deze korte interviews zijn te beluisteren via Spotify.


Even voorstellen… projectleider Sociaal Raphaël Beaumont
Mijn naam is Raphaël Beaumont. Ik ben een bouwer en bovenal een verbinder!
Vanuit mijn rol als projectleider Sociaal bij de gemeente Amsterdam span ik mij in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de gemeente en de buurt. Ik geloof erin dat we pas iets voor elkaar kunnen betekenen wanneer we elkaar kennen. Om vervolgens te bouwen vanuit de kracht van de buurt en de zorg voor elkaar. Hierbij kijken we goed naar de kracht van de buurt en hoe we die nog sterker kunnen maken.
Talentontwikkeling in De Mijehof
Een van de projecten waar Raphaël samen met collega’s van de gemeente Amsterdam en een aantal welzijnspartijen de afgelopen maanden aan heeft gewerkt is De Mijehof. De schoolgebouwen aan de Mijehof worden verbouwd en hier komt een tijdelijke voorziening voor jeugd en jongeren.
De schoolgebouwen aan De Mijehof
Na een verbouwing komt in de schoolgebouwen ruimte voor de volgende partijen en initiatieven:
- De Familieschool: Basisschool de Brink start een leercommunity voor ouders en werkt hierbij samen met Kinderdagdagverblijven de Buddies en Swazoom
- Swazoom maakt een plek voor Jeugd- en Jongerenwerk
- Het ROC van Amsterdam biedt de opleiding ‘installatietechniek gericht op duurzaamheid’ aan. Daarnaast komt in de Mijehof de opleiding ‘ROC op Maat’ om jongeren zonder startkwalificatie mee te nemen in opleiding en leerwerktrajecten.
- Tenslotte is er ruimte voor buurtinitiatieven.
Met deze initiatieven zetten we in op meer perspectief en talentontwikkeling voor jongeren van 2 tot 25 jaar in Holendrecht.
Het ROC start als eerste partij op 1 maart 2021 met de opleiding ROC op Maat. Later dit jaar starten ook de andere initiatieven.
Wat we verder de afgelopen maanden gedaan hebben:
1. De bankjes en prullenbakken rond het winkelcentrum zijn vervangen.
2. Het winkelcentrum van Holendrecht is toegevoegd aan de bewegwijzeringsborden in Amstel III.
3. De fietsenrekken bij de Holendrechtschool zijn verwijderd.
4. Het voetbalveldje bij het Ommerenhof is opgeknapt.
5. De eerste minivergister van Amsterdam is geplaatst bij de Groene Hub.
De bankjes en prullenbakken rond het winkelcentrum zijn vervangen en het voetbalveld bij het Ommerenhof is opgeknapt.
Waar we nog mee bezig zijn:
1. Het basketbalveld bij het Cruijff Court wordt vernieuwd.
2. Bij dit basketbalveld komt een Urban Dance Ground, waar in de openlucht gedanst kan worden.
3. Kunstenaar Munir de Vries brengt schilderingen aan bij het stangenpark en het basketbalveld.
4. De onderdoorgangen bij station Holendrecht worden momenteel opgeknapt.
De onderdoorgangen van station Holendrecht worden opgeknapt.
Wilt u meer weten over de projecten en de toekomstplannen voor Holendrecht?
Bekijk dan onze projectpagina www.amsterdam.nl/holendrecht.
Met vriendelijke groet,
Saskia Huft en Jim Engelshoven