Overlast hondenpoep

Opruimen verplicht!
Hondenpoep in de openbare ruimte is nog steeds één van de grootste ergernissen van de Amsterdammers. Vanaf 2007 mag de hondenpoep ook niet meer in de goot vanwege hygiënische redenen en moeten hondenbezitters deze opruimen met een daarvoor geschikt opruimmiddel. Zo niet, dan volgt een fikse boete.
 
APV gewijzigd
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is gewijzigd. Artikel 11.1 regelt nu dat ook het deponeren van hondenpoep in de goot van de straat niet meer is toegestaan. Bovendien moet de hondeneigenaar op straat een doeltreffend hulpmiddel bij zich hebben voor de verwijdering van de uitwerpselen en dit tevens kunnen laten zien bij navraag. 1 december 2006 stelden Burgemeester & Wethouders vast dat zo'n hulpmiddel tenminste aan de volgende eisen moet voldoen: 1) een schep met een oppervlakte van tenminste 100 cm2, voldoende stevig om uitwerpselen te kunnen opnemen of: 2) een voorwerp dat door een eenvoudige handeling geschikt is te maken als hulpmiddel dat voldoende stevig is om uitwerpselen te kunnen opnemen. Indien het een wegwerpopruimmiddel betreft, moet het op eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden. In het APV staan onder Artikel 11.2, 11.3 en 11.4 nog extra maatregelen over het aanlijngebod op de openbare weg, verboden (kinderspeel-)plaatsen voor honden en de muilkorfplicht.
 
Niet meer in de goot
Dit lijkt een kleine verandering die toch nogal wat betekent voor de aanpak van deze grootste kleine ergernis. Zo wordt hondenpoep gezien in de Burgermonitor. Er was in het verleden nogal wat publiciteit door de campagne: poep van de stoep, hond in de goot. Dit kan echter vanwege volksgezondheidtechnische redenen niet meer (i.v.m. E-coli-bacterie). Het goed schoonmaken van de goot is door de hoge parkeerdruk vaak niet mogelijk, vooral door auto's die haaks geparkeerd staan. Bij het in en uit de auto stappen en het tussen twee auto's door de straat oversteken kan men dan in aanraking komen met hondenpoep. Ook spelen daar vaak kinderen of worden de uitwerpselen weggespoeld door de regen naar plaatsen met veel publiek. Tegenwoordig blijkt het begrip goot geen duidelijk begrip meer te zijn: voet- en fietspaden zijn steeds vaker met slechts een gering hoogteverschil ten opzichte van de rijweg aangelegd. Het begrip goot wordt ook vaak opgerekt tot de hele parkeerstrook en zelfs de boomspiegels. Daarom hebben de stadsdeelbesturen en B & W speciale hondenuitlaat- of losloopgebieden aangewezen. Herkenbaar aan de borden.
 
Belasting en handhaving
Ten onrechte denken sommige hondenbezitters dat wanneer ze hondenbelasting betalen, ze de openbare ruimte met hondenpoep mogen vervuilen. De kosten voor voorzieningen voor honden en hun bazen zoals uitloopgebieden, hondenpoepzakjesautomaten én de handhaving van de regelgeving worden hiermee betaald. Waaraan precies bepaalt elk stadsdeel zelf. Zonder handhaving heeft het opstellen van regels in veel gevallen geen zin. Daarnaast wordt vanwege de gewenste integrale aanpak tevens gehandhaafd op het niet in bezit hebben van een hondenpenning.
 
Platform Voorlichting Afvalstoffen
Gemeente Amsterdam