Verbeter de buurt [maart 2020]

Verbeterdebuurt.nl is hét meldingsplatform voor de openbare ruimte waar iedereen aan kan meedoen. Het is een laagdrempelig platform waar ook de gemeente Amsterdam bij is aangesloten.
Problemen over de directe woonomgeving zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil of vernielingen kunnen hiermee direct worden doorgegeven aan de gemeente. Op de kaart kun je de meldingen in je buurt bekijken en nagaan wanneer deze zijn aangemeld of opgelost. Je kan ook andere meldingen ondersteunen en bediscussiëren, zodat iedereen kan bijdragen. Daarnaast kunnen ideeën worden aangedragen. Verbeterdebuurt is ook als app beschikbaar zodat je ter plaatse een melding kan aanmaken.
Verbeter de buurt app